Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.11.2016

1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

Iesniegšanas termiņš: 25-11-2016 - 02-12-2016

Vērtēšanas termiņš: 03-12-2016 - 02-01-2017

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi