Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 27.01.2016

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās

Iesniegšanas termiņš: 29-01-2016 - 29-02-2016

Vērtēšanas termiņš: 01-03-2016 - 29-05-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi