Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 28.12.2016

2.2.1.2.Kultūras mantojuma digitalizācija

Iesniegšanas termiņš: 29-12-2016 - 30-06-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

  1. 2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.623 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr.151 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi””,
  2. 2017. gada 3. oktobra noteikumiem Nr.607 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””,

2018. gada 20. martā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1. pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018. gada 22. novembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu atlases termiņu līdz 2019. gada 29. aprīlim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019. gada 26.aprīlī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu atlases termiņu līdz 2019. gada 30.jūnijam.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi