Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 29.01.2016

3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Iesniegšanas termiņš: 02-02-2016 - 02-03-2016

Vērtēšanas termiņš: 03-03-2016 - 02-04-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi