Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.02.2016

3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai

Iesniegšanas termiņš: 10-02-2016 - 11-03-2016

Vērtēšanas termiņš: 12-03-2016 - 13-05-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi