Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 24.05.2016

4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās

Iesniegšanas termiņš: 26-05-2016 - 15-06-2016

Vērtēšanas termiņš: 16-06-2016 - 15-07-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi