Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 20.03.2017

4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 17-10-2016 - 01-03-2020

Noslēdzies: 14-07-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atbilstoši deleģēšanas līgumam ar Finanšu ministriju integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic
republikas pilsētu pašvaldības

Papildu informācija>

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi

Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz

Saite uz atlases vietni

Daugavpils pilsētas dome

No 23.03.2018. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts - 01.03.2020.)

Daugavpils pilsētas domes izsludinātā atlase

Liepājas pilsētas dome

01.11.2016. - 21.12.2018.

Liepājas pilsētas domes izsludinātā atlase

Rēzeknes pilsētas dome

08.12.2016. - 29.12.2017.

Rēzeknes pilsētas domes izsludinātā atlase

Jūrmalas pilsētas dome

atkārtoti: no 12.03.2018. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts – 30.09.2019.)

Jūrmalas pilsētas domes izsludinātā atlase

Valmieras pilsētas dome

atkārtoti: no 26.04.2019. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts – 29.02.2020.)

Valmieras pilsētas domes izsludinātā atlase

Jelgavas pilsētas dome

no 20.03.2017. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts - 01.03.2020.)

Jelgavas pilsētas domes izsludinātā atlase

Rīgas dome

01.04.2017. - 28.02.2020.

Rīgas domes izsludinātā atlase

Jēkabpils pilsētas dome

no 01.03.2018. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts – 03.06.2019.)

Jēkabpils pilsētas domes izsludinātā atlase

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv , vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

 

20.12.2017. seminārs

Semināra videoieraksts
Instrukcija integrēto teritoriālu investīciju (ITI) projektu iesniegumu ievadei un vērtēšanai  KPVIS

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi