Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.02.2021

4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-02-2021 - 12-04-2021

Vērtēšanas termiņš: 13-04-2021 - 12-07-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projekta iesniedzējs

Maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

23 179 500,00

Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

12 831 260,00

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

38 785 000,00

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi