Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.02.2021

4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-02-2021 - 29-04-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projekta iesniedzējs

Maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

23 179 500,00

Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

12 831 260,00

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kuru ir noslēgts sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgums, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4.pantā minētajiem nosacījumiem

38 785 000,00

 

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2021. gada 8. septembra vēstuli “Par projektu iesniegumu atlases izsludināšanu 4.5.1.1.pasākumā”, 19.10.2021. veikti grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes 2021.gada 8.februāra 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ceturtās atlases kārtas “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru – tramvaji – papildu darbības” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi