Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.02.2017

4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)

Iesniegšanas termiņš: 28-02-2020 - 01-09-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Informējam, ka 2017.gada 19.maijā ir veikti grozījumi 2017.gada 17.februāra darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” projektu iesniegumu atlases nolikumā. Tiek izteikts jaunā redakcijā projektu iesniegumu atlases nolikuma projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš: no 2017.gada 20.februāra līdz 2017.gada 15.novembrim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 14.11.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”   4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ar grozījumiem atbilstoši Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu Nr.848 03.11.2017. grozījumiem precizēts projektu iesniegumu atlases nolikums, projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodika, līgums/vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

  • Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes Nr.47 3.§ protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” 9.1.apakšpunktu,
  • saņemto informāciju no Satiksmes ministrijas un aktualizētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām un metodiku, kas, sagatavojot projektu iesniegumus, jāņem vērā izmaksu plānošanā,

2020. gada 27. februārī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas un tās pielikumi”;
  • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.
  • ! izveidots jauns projekta iesnieguma pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra 2020.gada 18.maijā ir veikusi tehniskus precizējumus 4.5.1.2.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” projektu iesniegumu atlases nolikumā,  pievienojot apliecinājuma par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju summu un pārkompensācijas kontroli formu.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie tehniskie precizējumi veikti nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi