Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 05.02.2021

4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 05-02-2021 - 26-02-2021

Vērtēšanas termiņš: 27-02-2021 - 12-03-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2.panta trešā daļā noteikto, ka projekta īstenošanas līgumā vai lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgo Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzību netiek slēgts projekta īstenošanas līgums, paredz atbildīgās institūcijas tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes vai atcelt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja nav iespējams izpildīt līgumu vai īstenot projektu tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, 19.08.2021. veikti grozījumi atlases nolikuma 5.pielikumā.

Dokumenti un materiāli

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv , vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv
 

Projekta iesniedzējs

Maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums

Sasniedzamais iznākuma rādītājs (videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu skaits)

Daugavpils pilsētas pašvaldība vai komersants, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā pašvaldībā, izmantojot autobusus

10 000 000,00

35

Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai komersants, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā pašvaldībā, izmantojot autobusus

171 927,00

1

Valmieras pilsētas pašvaldība vai komersants, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus šajā pašvaldībā, izmantojot autobusus

467 921,00

1

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi