Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 07.05.2015

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 11-05-2015 - 10-06-2015

Noslēdzies: 15-07-2015

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi