Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.04.2017

5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 12-04-2017 - 30-09-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 08.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2017. gada 11.aprīļa darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu nolikumā un tā pielikumos

  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 3.pielikumā “Projektu vērtēšanas kritēriji”;
  • 4.pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 9. janvārī  ir veikusi grozījumus 2017.gada 11.aprīļa darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”.

Lēmumu pieņem 3 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas datuma

Dokumenti un materiāli

 

INFORMATĪVI MATERIĀLI

26.04.2017. seminārs

Semināra videoieraksts
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana. Projektu iesniegumu vērtēšana
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē
Projekta īstenošanas būtiskākie nosacījumi

Palīgmateriāli

Izmaksu un ieguvumu analīzes materiāli (sk. sadaļā «Metodiskie materiāli un vadlīnijas finansējuma saņēmējiem» aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un metodika)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi