Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.06.2018

5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 15-06-2018 - 16-07-2018

Vērtēšanas termiņš: 17-07-2018 - 16-10-2018

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2018.gada 4.septembrī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības un līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā, t.sk. projektu iesniegumu atlases nolikuma 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi” un 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi