Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 06.03.2018

5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās - 3.kārta

Iesniegšanas termiņš: 21-02-2018 - 01-06-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atbilstoši deleģēšanas līgumam ar Finanšu ministriju integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic
republikas pilsētu pašvaldības

Papildu informācija> 

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz Saite uz atlases vietni
Rīgas pilsētas pašvaldība 21.02.2018. - 30.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase
Ventspils pilsētas pašvaldība

08.05.2018. – 25.04.2019.

Ventspils pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase
Daugavpils pilsētas pašvaldība 03.04.2018.-31.08.2018.

Daugavpils pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Jelgavas pilsētas pašvaldība no 15.05.2018. līdz projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikā (nolikuma pielikums) noteiktajam termiņam (pēdējais projekts - 30.04.2020.)

Jelgavas pilsētas pašvaldības izsludinātās atlases

Valmieras pilsētas pašvaldība no 27.06.2018.  līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 11.03.2019. – 31.05.2019. Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase
Liepājas pilsētas pašvaldība 12.07.2019. -  01.06.2020. Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase
Jūrmalas pilsētas pašvaldība 07.08.2019. - 30.09.2019. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi