Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.03.2017

5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 1.kārta

Iesniegšanas termiņš: 22-09-2016 - 30-12-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atbilstoši deleģēšanas līgumam ar Finanšu ministriju integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic
republikas pilsētu pašvaldības

Papildu informācija>

Uzmanību! No 2019. gada 1. jūlija de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai obligāti izmantojama Elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēma.

Piekļūt tai iespējams, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lai pretendētu uz de minimis atbalstu:

  • uzskaites sistēmā jānorāda MK noteikumu Nr.715 1. pielikumā noteiktā informācija.
  • jāpārbauda, vai sistēmā ir iekļauti dati par pretendentam līdz 2019. gada 1. jūlijam piešķirto de minimis atbalstu.
  • Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst pretendentam izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, papildus minētajai informācijai jāaugšupielādē atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz Saite uz atlases vietni
Rēzeknes pilsētas dome 21.11.2016. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam

Rēzeknes pilsētas domes izsludinātā atlase

Daugavpils pilsētas dome 01.08.2018. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes izsludinātā atlase
Jēkabpils pilsētas dome 08.03.2018. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam Jēkabpils pilsētas domes izsludinātā atlase
Liepājas pilsētas dome 12.06.2017. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam Liepājas pilsētas domes izsludinātā atlase
Rīgas dome 01.11.2017. - 20.12.2017. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātā atlase
Jūrmalas pilsētas dome 13.12.2017. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam Jūrmalas pilsētas domes izsludinātā atlase
Ventspils pilsētas dome 12.12.2017. – 30.12.2019. Ventspils pilsētas domes izsludinātā atlase
Valmieras pilsētas dome 13.12.2017.  - līdz projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņam, kas norādīts atlases nolikuma 7.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” Valmieras pilsētas domes izsludinātā atlase 
Jelgavas pilsētas dome 05.02.2018. līdz laika grafikā noteiktajam termiņam Jelgavas pilsētas domes izsludinātā atlase 

 

20.12.2017. seminārs

Semināra videoieraksts
Instrukcija integrēto teritoriālu investīciju (ITI) projektu iesniegumu ievadei un vērtēšanai  KPVIS

 

25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi