Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 20.09.2016

6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"

Iesniegšanas termiņš: 22-09-2016 - 21-10-2016

Noslēdzies: 09-12-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi