Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.11.2020

6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 19-11-2020 - 21-12-2020

Vērtēšanas termiņš: 22-12-2020 - 28-01-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 2020. gada 11. decembra elektronisko vēstuli  “Par SAM 6.1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku”, 15.12.2020. veikti tehniski precizējumi atlases nolikuma 2. pielikumā un 4. pielikumā, precizējot projekta vadītājam nepieciešamo pieredzi.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi