Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 25.04.2016

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība

Iesniegšanas termiņš: 28-04-2023 - 31-05-2023

Vērtēšanas termiņš: 01-06-2023 - 31-08-2023

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 27.04.2023. ir veikti grozījumi un tehniski precizējumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība 2016.gada 26.aprīļa projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums), atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”, 3.pielikumā “Projekta vērtēšanas kritēriji” un 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz 2017.gada 9.novembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras ietvaros apstiprinātajiem grozījumiem 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kā arī Ministra kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.607 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””, 2017.gada 5.decembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 3.pielikumā “Projektu vērtēšanas kritēriji”;
 • 4. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Satiksmes ministrijas 2018. gada 13. decembra e-pasta vēstuli “Par grozījumiem 6.1.3.1.pasākuma projektu iesniegumu atlases nolikumā”,
 2. 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr.382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””,

2018. gada 20. decembrī ir veikusi grozījumus un tehniskus precizējumus, pagarinot projektu iesniegumu atlases termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1. pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2. pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie tehniskie grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

 

Konsultācijas

 • pirmdienās 8.30 - 18.00
 • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
 • piektdienās 8.30 - 16.00

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv, vai Ilzi Lodziņu: tālr.22312770, e-pasts: ilze.lodzina@cfla.gov.lv.

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi