Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 01.06.2016

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā

Iesniegšanas termiņš: 03-06-2016 - 01-11-2016

Vērtēšanas termiņš: 02-11-2016 - 01-02-2017

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atlase beigusies bez rezultāta.

Izsludinātās atlases ietvaros nav iesniegts/ saņemts projekta iesniegums.

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi