Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 29.06.2017

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (atkārtoti)

Iesniegšanas termiņš: 30-06-2017 - 31-03-2018

Vērtēšanas termiņš: 01-04-2018 - 30-06-2018

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 08.11.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" atlases nolikumā un tā pielikumos.

Ar grozījumiem: 

  • tiek pagarināts atlases termiņš līdz 2018. gada 31. martam
  • ir papildināts atlases nolikums
  • atbilstoši Ministru kabineta 16.12.2014. noteikumu Nr.784 03.10.2017. grozījumiem precizēta projektu iesniegumu veidlapa, attiecīgi precizējumi veikti arī veidlapas aizpildīšanas metodikā

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1. pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi


 

Apstiprinātie projektu iesniegumi