Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 20.08.2021

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā – papildu projekti, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 23-08-2021 - 22-11-2021

Vērtēšanas termiņš: 23-11-2021 - 22-02-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu izvērtēšana - 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas datuma.

Dokumenti un materiāli

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts: kristine.smite@cfla.gov.lv ,  vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv.   

 

Projektu iesniedzēji, pieejamais finansējums un plānotās aktivitātes:

Projekta iesniedzējs

Maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums

Plānotās aktivitātes (atbilstoši MK noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam)

Valmieras pilsētas pašvaldība

2 800 000,00

Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai”

Liepājas pilsētas pašvaldība

2 040 000,00

Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi