Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.07.2015

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana

Iesniegšanas termiņš: 13-07-2015 - 31-05-2022

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022.gada 2.februārī ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6. pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumiem Nr.533 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr.243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi”  - piešķirts papildus finansējums, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

  1. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.353 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi”” (publicēts Latvijas Vēstnesī 2018.gada 4.jūlijā),
  2. Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdes protokola Nr.29 “Ministru kabineta sēdes protokols” 23.§ 2.punktu (publicēts Latvijas Vēstnesī 2018.gada 22.jūnijā),
  3. 2017.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.607 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””,

2018. gada 20. augustā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Papildus vēršam uzmanību, ka ir izveidots jauns projekta iesnieguma veidlapas pielikums “Finansēšanas plāna pielikums” un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019. gada 30. jūnijam.

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi