Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 05.10.2021

6.1.7.1. Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve

Iesniegšanas termiņš: 06-10-2021 - 06-01-2022

Vērtēšanas termiņš: 07-01-2022 - 06-04-2022

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1. pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi