Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 03.06.2015

7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Iesniegšanas termiņš: 05-06-2015 - 06-06-2015

Vērtēšanas termiņš: 07-06-2015 - 07-07-2015

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi