Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 13.04.2016

7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

Iesniegšanas termiņš: 15-04-2016 - 16-05-2016

Vērtēšanas termiņš: 17-05-2016 - 18-07-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi