Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.09.2016

8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Iesniegšanas termiņš: 16-09-2016 - 31-10-2016

Vērtēšanas termiņš: 01-11-2016 - 01-12-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi