Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.08.2016

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci

Iesniegšanas termiņš: 25-08-2016 - 23-09-2016

Vērtēšanas termiņš: 24-09-2016 - 27-12-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi