Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 14.06.2016

8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Iesniegšanas termiņš: 16-06-2016 - 29-07-2016

Vērtēšanas termiņš: 30-07-2016 - 03-10-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi