Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.09.2015

9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Iesniegšanas termiņš: 25-09-2015 - 26-10-2015

Vērtēšanas termiņš: 27-10-2015 - 30-11-2015

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi