Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 08.01.2016

9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti)

Iesniegšanas termiņš: 12-01-2016 - 25-01-2016

Vērtēšanas termiņš: 26-01-2016 - 25-02-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

 

Vienas vienības izmaksu metodika (30.01.2020. redakcija)
Metodikas 1. pielikums (NVA)  (30.01.2020. redakcija)
Metodikas 2. pielikums (SIVA) (30.01.2020. redakcija)
Vienas vienības izmaksu metodika (31.05.2017. redakcija)
Vienas vienības izmaksu metodika (11.12.2015. redakcija)

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi