Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 11.04.2016

9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)

Iesniegšanas termiņš: 13-04-2016 - 12-05-2016

Vērtēšanas termiņš: 13-05-2016 - 14-06-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi