Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 10.09.2015

9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings

Iesniegšanas termiņš: 14-09-2015 - 13-10-2015

Vērtēšanas termiņš: 14-10-2015 - 16-11-2015

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumi Nr.386 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi

 

 

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi