Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 31.03.2016

9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide

Iesniegšanas termiņš: 04-04-2016 - 05-05-2016

Vērtēšanas termiņš: 06-05-2016 - 07-07-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi