Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.12.2019

9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2.uzsaukums

Iesniegšanas termiņš: 30-12-2019 - 02-04-2020

Vērtēšanas termiņš: 03-04-2020 - 02-07-2020

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Ar 26.02.2020. nolikuma grozījumiem pagarināts projektu iesniegšanas termiņš par mēnesi -
līdz š.g. 2. aprīlim!

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Gundu Cimdiņu: tālr. 26820398, e-pasts gunda.cimdina@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv

Dokumenti un materiāli

 

27.12.2019. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

26.02.2020. publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

 

Informatīvi materiāli

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem (10.02.2020.)

Palīdzēsim.lv izstrādātā pakalpojuma plāna novērtēšanas karte 

Saites uz saistošiem normatīvajiem aktiem: 

 

20.01.2020. seminārs

Videoieraksts 

 

Prezentācijas 

9.2.2.3.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas nosacījumi

Informatīvs materiāls: Bērni ar invaliditāti - sadalījums pēc administratīvās teritorijas / 2019

 

Anna Grīnberga
LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte

Pieredzes stāsts

Ilze Skuja
Palīdzēsim.lv vadītāja

DI ieviešana Latvijā

Jānis Laucis
LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta iesnieguma iesniegšanu KP VIS vidē un projektu iesniegumu vērtēšanu

Gunda Cimdiņa
CFLA Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi

 

 

 


Apstiprinātie projektu iesniegumi