Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 30.06.2016

9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi

Iesniegšanas termiņš: 04-07-2016 - 01-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 02-08-2016 - 05-09-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi