Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 05.11.2018

9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārta

Iesniegšanas termiņš: 28-06-2018 - 25-10-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Atbilstoši deleģēšanas līgumam ar Finanšu ministriju integrētu teritoriālo investīciju projektu ATLASI veic republikas pilsētu pašvaldības

 

!  Projekta iesnieguma IESNIEGŠANAS termiņš tiek noteikts INDIVIDUĀLI katram projekta iesniedzējam, uzaicinājuma vēstulē par projekta iesniegšanu norādot konkrētu projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, ņemot vērā plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas laiku un saskaņā ar SAM pasākuma MK noteikumu 18.punktu.

 

Dokumenti un materiāli

Pilsēta, kas izsludina atlasi

Projektu iesniegšana (termiņi) – no/līdz

Saite uz atlases vietni

Valmieras pilsētas pašvaldība

28.01.2019. - 28.02.2019.

Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Ventspils pilsētas pašvaldība

05.11.2018. – 25.04.2019.

Ventspils pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Daugavpils pilsētas pašvaldība

06.11.2018. – 31.01.2019.

Daugavpils pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

23.01.2019. –  29.03.2019.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

28.09.2018. – 01.09.2019.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Liepājas pilsētas pašvaldība

20.03.2019. – 25.04.2019.

Liepājas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Jelgavas pilsētas pašvaldība

13.09.2019. – 25.10.2019.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izsludinātā atlase

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

05.10.2018. – 31.10.2018.

Jēkabpils pilsētas izsludinātā atlase

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi