Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 22.09.2021

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 3. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)

Iesniegšanas termiņš: 29-09-2021 - 29-11-2021

Vērtēšanas termiņš: 30-11-2021 - 01-03-2022

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

Jautājumus par projektu sagatavošanu lūdzam sūtīt: karina.visikovska@cfla.gov.lv elvira.prokofjeva@cfla.gov.lv, tālrunis: 20019248, 27072590.

Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniegums jāsagatavo elektroniski ES fondu projektu e-vidē un veidlapas publicētas informatīvi! 

Projekta iesniegumam pievienojamā veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai jāsagatavo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  https://eds.vid.gov.lv/Piemērs de minimis veidlapas aizpildīšanai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2022. gada 11.februārī ir veikti grozījumi  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās kārtas pirmās apakškārtas trešās atlases nolikumā (ģimenes ārstu prakšu attīstība)  un atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”. 

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 13.07.2022. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas pirmās apakškārtas trešās projektu iesniegumu atlases (ģimenes ārstu prakšu attīstība) nolikumā un atlases nolikuma 2. pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”.

 

Dokumenti un materiāli

 

21.10.2021. seminārs 

 

Palīgmateriāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu


Apstiprinātie projektu iesniegumi