Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

 Projektu iesniegumu atlase – 1. kārtas projektiem (noslēgusies)

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 03.08.2017 ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikumā. Ar 15.06.2017. veiktajiem grozījumiem ir samazināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 1.septembrim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Sadarbības partneru darba grupas (KDG) 2017.gada 24.oktobra Protokollēmumā Nr.10 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem” 5.jautājuma 2.punktu (Projekts Nr.2, 27.10.2017.), iekļaujot ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.629 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi”” veiktos grozījumus, 2017.gada 16.novembrī ir veikusi grozījumus 2016.gada 4.aprīļa darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”;
  • 1.pielikuma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Ar 2017.gada 16.novembra grozījumiem Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram ir noteikts projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 30.novembrim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 5.jūnija vēstuli Nr.4.2-2/5071 “Par atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros”, 2018.gada 7.jūnijā ir veikusi grozījumus 2016.gada 4.aprīļa darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Ar 2018.gada 7.jūnija grozījumiem Nacionālajam veselības dienestam ir noteikts projekta iesnieguma “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 12. jūlijam.

 

 

Informatīvie materiāli  

Jautājumi un atbildes (14.12.2016.)
pēdējo reizi aktualizēts: 23.10.2018.