Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 15.09.2017

1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 19-09-2017 - 18-01-2018

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 12.12.2017. ir veikti  precizējumi  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” 2.kārtas atlases nolikuma:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa”  precizēts 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” precizēts 1.6.1.punkta “Iznākuma rādītāji” paskaidrojuma teksts un 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums” .

 

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi