Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 17.09.2018

10.1.3. Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju, 2. kārta

Iesniegšanas termiņš: 21-06-2019 - 28-08-2019

Vērtēšanas termiņš: 29-08-2019 - 27-11-2019

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 20. jūnijā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.3.atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Vienošanās par projekta iesnieguma īstenošanu”.

Grozījumi veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumiem Nr.216

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie tehniskie grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Dokumenti un materiāli

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Informatīvi materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi