Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 02.07.2021

3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 3. kārta

Iesniegšanas termiņš: 06-07-2021 - 06-09-2021

Vērtēšanas termiņš: 07-09-2021 - 06-12-2021

Atlases veids: Atklāta

Paziņojumi

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilzi Kvartenoku: tālr. 26802187, e-pasts: Ilze.Kvartenoka@cfla.gov.lv vai sūtīt jautājumu uz: info@cfla.gov.lv

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi