Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 04.07.2016

3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators

Iesniegšanas termiņš: 07-07-2016 - 01-08-2016

Vērtēšanas termiņš: 02-08-2016 - 01-09-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi