Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 23.08.2016

4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)

Iesniegšanas termiņš: 25-08-2016 - 17-10-2016

Vērtēšanas termiņš: 18-10-2016 - 23-12-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi 

Iesniegtais papildinātais lielais projekts (Rīga)

RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegtais papildinātais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], un bez 4.papildinājuma, 3., 9., 19., 26. un 29.pielikuma, kurus iesniedzējs norādījis kā nepublicējamus.

Iesniegtais lielais projekts (Rīga)

/RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegtais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], bez Projekta 4.papildinājuma (Izmaksu un ieguvumu analīzes modelis), Projekta 3.pielikuma (Projekta budžeta kopsavilkums), Projekta  9. un 19.pielikumiem (JASPERS Action Completion Note – Trešās personas atzinums par Projektu, ko  nevar publiskot bez atzinuma autora atļaujas) un 26.pielikuma (Projekta iesniegumu angļu valodā), jo šie pielikumi satur komercnoslēpumu.

Komercnoslēpumu saturošā  informācija nav publiskojama, jo, kā norāda RP SIA “Rīgas satiksme”, tā satur ziņas par uzņēmuma finanšu rādītājiem un pakalpojumu cenu veidošanos, nākotnes prognozēm un darījumu partneru finanšu datus, kā arī tirgus izpētes un izziņas rezultātā iegūto informāciju. Tās izpaušana, RP SIA “Rīgas satiksme” uzskatā, var negatīvi ietekmēt RP SIA “Rīgas satiksme” finansiālās intereses, paredzēto Projekta realizāciju, kā arī potenciālo piegādātāju rīcību  un cenu veidošanu /

 

Informācija CFLA mājaslapas Jaunumu sadaļā (lielā projekta virzība)

CFLA lauž līgumu ar Rīgas Satiksmi par Skanstes tramvaja projektu (02.05.2019.)
CFLA: ES fondu maksājumu atjaunošana Rīgas Satiksmei pašreiz netiek izskatīta (17.01.2019.)
CFLA aptur maksājumus Skanstes tramvaja un divos Daugavpils domes projektos  (20.12.2018.)
EK apstiprina Skanstes tramvaja ieceri (24.08.2017.)
CFLA saskaņo RS Skanstes tramvaja projektu – tas atbilst ES fondu programmai (10.03.2017.)
CFLA: RS jāprecizē un jāpapildina Skanstes tramvaja projekts (23.12.2016.)
Tramvaju infrastruktūras attīstībai pieejami 96 miljoni eiro no Kohēzijas fonda (29.08.2016)