Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 18.03.2016

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās

Iesniegšanas termiņš: 05-11-2019 - 01-12-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 1.oktobrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Grozījumi veikti, pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumiem Nr.539 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.19 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” īstenošanas noteikumi”” (publicēts Latvijas Vēstnesī 2018.gada 24.augustā,
 • 2017.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.607 un 2018.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””

 

04.11.2019. ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” un tehniski precizējumi projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Grozījumi veikti, pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes Nr.47 3.§ protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” 9.1.apakšpunktu;
 • aktualizētas Finanšu ministrijas izstrādās vadlīnijas “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un metodika “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

 

Dokumenti un materiāli

 

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kristīni Šmiti: tālr. 20391910, e-pasts kristine.smite@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi