Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 09.07.2020

5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 4. kārta

Iesniegšanas termiņš: 10-07-2020 - 10-09-2020

Vērtēšanas termiņš: 11-09-2020 - 10-10-2020

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi