Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 29.04.2020

5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai

Iesniegšanas termiņš: 30-04-2020 - 30-06-2020

Vērtēšanas termiņš: 01-07-2020 - 30-09-2020

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi