Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 06.03.2017

5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 2.kārta

Iesniegšanas termiņš: 07-03-2017 - 29-12-2017

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2017.gada 15.jūnijā ir veikti grozījumi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojum, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” otrās  kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” projektu iesniegumu atlases nolikumā.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Santu Ozolu-Tīrumu: tālr. 29627776, e-pasts santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv, vai sūtīt jautājumu uz atlase@cfla.gov.lv. 

 

Seminārs 09.03.2017.

Semināra VIDEO (būs piejams pēc semināra)
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji (KM)

Objekta darbības stratēģija, kopīga sadarbības projekta stratēģija un sadarbības līgums, izmaksu-ieguvumu analīze (KM)

Īpaši nosacījumi otrās kārtas projektu pieteikumiem (VARAM)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana, projektu iesniegumu vērtēšana (CFLA)
  • KM - Kultūras ministrija
  • VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

PALĪGMATERIĀLI

Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem par 5.5.1.SAM īstenošanas nosacījumiem (Papildināts 25.08.2017.)

 

  • 25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi