Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.07.2016

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti

Iesniegšanas termiņš: 21-07-2016 - 31-12-2017

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 29.06.2017. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 6.1.1. "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" projektu iesniegumu atlases nolikumā.

 Saskaņā ar 06.06.2017. MK noteikumiem Nr.314 katram finansējuma saņēmējam tiek noteikt pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums, kā arī iekļauta papildus attiecināmā darbība – kuģu ceļu uzlabošana, lai paaugstinātu kuģošanas drošību, un attiecināmās izmaksas

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi