Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 04.03.2016

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti

Iesniegšanas termiņš: 18-12-2019 - 26-02-2021

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020. gada 27. novembrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlases nolikumā, pagarinot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 26. februārim (ieskaitot), un tā pielikumos:

 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Projektu iesniegumu atlases nolikumā grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Ministru kabineta 2018.gada 8.maija noteikumiem Nr.266 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanas noteikumi””,
 2. Ministru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes protokola Nr.23 “Ministru kabineta sēdes protokols” 12.§ 2.punktu (publicēts Latvijas Vēstnesī 2018.gada 14.maijā),
 3. Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.607 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””,

2018. gada 22. maijā ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Papildus vēršam uzmanību, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2019. gada 30. jūnijam.

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Ministru kabineta 2018.gada 8.maija noteikumiem Nr.266 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanas noteikumi””,
 2. Ministru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes protokola Nr.23 “Ministru kabineta sēdes protokols” 12.§ 2.punktu (publicēts Latvijas Vēstnesī 2018.gada 14.maijā),
 3. 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.382 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā””,

2018. gada 22. novembrī ir veikusi tehniskus grozījumus, iekļaujot projekta iesnieguma 2.pielikuma pielikumu “Finansēšanas plāna pielikums”, lai pilnīgāk atspoguļotu projekta iesnieguma finansēšanas avotus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie tehniskie grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 9. aprīlī ir veikusi tehniskus grozījumus projektu iesniegumu atlases nolikumā, dzēšot projekta iesnieguma pielikumu “Finansēšanas plāna pielikums”  un veicot attiecīgus precizējumus pārējā atlases nolikuma dokumentācijā.

Tehniskie grozījumi projektu iesniegumu atlases nolikumā veikti, nodrošinot skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz:

 1. Ministru kabineta 2019. gada 11. oktobra sēdes Nr.47 3.§ protokollēmuma “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu” 9.1.apakšpunktu,
 2. saņemto informāciju no Satiksmes ministrijas un aktualizētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām un metodiku, kas, sagatavojot projektu iesniegumus, jāņem vērā izmaksu plānošanā,

2019. gada 17. decembrī ir veikusi grozījumus, kā arī tehniskus precizējumus, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas un tās pielikumi”;
 • 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Projektu iesniegumu atlases nolikumā veiktie grozījumi un tehniskie precizējumi veikti nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Papildus vēršam uzmanību, ka ir izveidots jauns projekta iesnieguma pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi


Apstiprinātie projektu iesniegumi