Atgriezties uz CFLA interneta vietni Atgriezties uz CFLA interneta vietni

pievienots: 19.09.2016

7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

Iesniegšanas termiņš: 21-09-2016 - 18-10-2016

Vērtēšanas termiņš: 19-10-2016 - 19-11-2016

Atlases veids: Ierobežota

Dokumenti un materiāli

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi